Informace o nás

Jsme rybářský kroužek při MO ČRS Tísek, který si klade za cíl připravit mladé adepty rybářského sportu jak po stránce praktické, tak teoretické.Scházíme se pravidelně jednou týdně  v neděli v 10 00.Od června do záři pak rybolovnou techniku a rozšiřování teoretických znalostí, střídáme i s rybolovem.

Děkujeme místní organizaci rybářského svazu, obecnímu úřadu a sponzorům, že nám pomáhají starat se o to, aby rybářů v Tísku přibývalo.